شماره حساب شرکت عبارت است از :

 
نام بانک : ملت

نوع حساب : جام

شماره حساب : 4618903708

شماره کارت : 6104337770122016

شماره شبا : IR70-0120-0000-0000-4618-9037-08

نام صاحب حساب : فردای سپید آریانا

 

پس از واریز وجه، از طریق صفحه ثبت پرداخت می‌توانید مشخصات و مبلغ واریز را ارسال نمائید.

اطلاعات تماس با ما

آدرس : اصفهان - کد پستی 8194847977
تلفن : 95021970-031
پیامک : 100095021970
پست الکترونیک : info[at]fsaco[dot]ir

با همکاری